Konkurs plastyczny

K O N K U R S

P L A S T Y C Z N Y

Wiosna wokół nas

 

Technika: dowolna

Format:max. A3

Grupy wiekowe: 4-6 lat 7-10 lat11-14 lat

Termin składania prac: do 25 marca 2019 r. do godz. 14:00

Klub osiedlowy „Kwadrat” ul. Grzybowska 16 tel. 48 384 06 49

(praca powinna na odwrocie zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika)

Rozstrzygnięcie konkursu: 5 kwietnia 2019 r. godz. 16:30
w Klubie „Kwadrat”

Prace przechodzą na własność organizatora

Udział w konkursie jest jednocześnie deklaracją, że uczestnik jest autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

 

*Regulamin konkursu dostępny w wersji papierowej w klubie „Kwadrat”

 
Powrót do góry