Kalendarz Imprez 2019

Mistrzostwa Osiedlowego Klubu „ Kwadrat” w Szachach o Puchar Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” na 2019 rok P’10 5 07.05-14.07.2019  Klub „Kwadrat”,

ul. Grzybowska 16

 

Otwarte Mistrzostwa Osiedlowego Klubu „ Kwadrat”  o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” na 2019 rok, P’10 5 21.05-4.06. 2019 Klub „Kwadrat”,

ul. Grzybowska 16

 

Turniej Mikołajkowy w Kwadracie P’10 5 12.11.-3.12.2019 Klub „Kwadrat”, ul. Grzybowska 16
 
Powrót do góry